Ce sa le ceri sectantilor?!: FOTBAL ÎN ALTAR. În Finlanda un pastor-protestant priveşte fotbal în “biserică” cu enoriaşii săi

1

aparatorul.md: Imaginea este afişată pe ecranul instalat în locul alatarului, cu ajutorul unui proiector.

Enoriaşii sectei luterane Sf. Pavel din Helsinki urmăresc campionatul mondial de fotbal împreună cu pastorul lor pe un ecran instalat chiar în “biserică”.
Enoriaşii stau comod pe bănci, şi privesc la ecranul instalat în locul alatarului, informează agenţia de ştiri UNIAN. Cu ocazia campionatului de forbal, pastorul s-a îmbrăcat festiv, a aprins lumînări în altar şi “biserică”.

Anterior, baptiştii din Estonia au decis să construiască o biserică cu saună şi sală de gimnastică.

1

2

Învăţătură care se desfăşoară din plin prin intermediul televiziunilor: îi deprind pe oameni cu chipurile dracilor

1

Vremurile de pe urmă. De cum Evanghelistul începe a povesti despre ele, dintr-odată dispare meticulozitatea expunerii. Uite cum Scriptura e plină de mici detalii, ce exactitate a expunerii, lucru de înţeles, căci ştim că scriau oameni inspiraţi de Duhul Sfânt. E cu totul altceva când vine vorba despre timpul din preajma Venirii a Doua a lui Hristos.

Despre ce scriu Evangheliştii? Ei vorbesc despre sărăcirea spirituală a oamenilor. Aceasta deja nici sărăcire nu mai poate fi numită, e un fel de îndrăcire a omenirii. Pentru că ele, duhurile căzute, sunt purtătoare a tuturor viciilor: mândria, beţia, desfrânarea, iubirea de arginţi, setea de putere, ateismul. Şi de acum, ca urmare a acestora – catastrofele terestre, cutremurele de pământ, arătări cereşti înfricoşătoare, boli necunoscute, războaie şi altele. Distrugerea spiritualităţii va duce la pieirea vieţii pe pământ. Însuşi Mântuitorul spunea că ziua şi ora sfârşitului nimeni nu o ştie, doar Tatăl. Trebuie să veghezi ca să nu fii luat prin surprindere, ca gospodarul cel rău când dau buzna tâlharii. Nu e nicio aluzie în Scriptură la o dată anume, sau la un soroc lăsat, ca să poată fi făcut vreun calcul.
Dar omul întotdeauna se străduieşte să pătrundă cu mintea sa căile Domnului. Câte încercări au făcut să numească anul cu pricina – în zadar! Subit va fi acest sfârşit, adică neaşteptat. Şi aici apare senzaţia contradicţiei – Evanghelia va fi propovăduită întregii creaţii, ştim că acesta este unul dintre semnele sfârşitului lumii, iar glasul trâmbiţei Arhanghelului va fi neaşteptat. Nu e nimic de mirare aici şi nu-i nicio contradicţie. Şi iudeii au aşteptat mii de ani venirea lui Mesia, au studiat Testamentul şi proorocirile, dar a venit Mântuitorul şi nici într-o locuinţă omenească nu s-a găsit un loc pentru Dumnezeiescul Prunc!

Ei primii aveau să audă Vestea cea Bună din gura Domnului Însuşi. Şi ce? Întâi „osana”, iar peste câteva zile – „răstigneşte-L, răstigneşte-L!” Această Veste Bună le era incomodă, le strica liniştea, modul obişnuit de viaţă. Mai simplă şi mai accesibilă era învăţătura omenească, învăţăturile bătrânilor, pe care le-au şi urmat. Conform lor, aşteaptă şi acum venirea lui mesia ca împărat al împăraţilor, pe care poporul evreu îl va face rege al întregii omeniri. Şi îl vor primi. Il vor primi pe antihrist.
Aşa şi acum, toţi vor auzi cuvintele Evangheliei, mai exact, le vor asculta, dar nu le vor auzi. Nu le vor auzi. Nu vor auzi învăţăturile Bisericii, Corabia salvatoare a vremurilor din urmă, şi vor merge după învăţăturile omeneşti, vor respinge adevărul, se vor mulţumi cu poveşti, aşa cum ne avertizează Apostolul. Nu le e comodă lor, le încurcă modul de viaţă format din deprinderea de a-şi satisface poftele. Şi vor huli, şi vor batjocori peste măsură Biserica ce le-a dat Sfânta Scriptură. Păcatele slujitorilor nevrednici vor fi luate drept vicii ale Bisericii. Ea lor le încurcă. Pentru că Biserica este vasul plin de Duhul Sfânt, iar el este Duhul Adevărului! Demascatorul lumii în lume. Nu al lumii create de Dumnezeu, al neprihănitei lumi a naturii primordiale şi a duhului, ci al lumii căzute în păcat. Al lumii desfigurate de poftă, muribunde, care vrea să şi-i facă copărtaşi ai pieirii sale pe cât mai mulţi oameni, iar ca rezultat, pieirea sufletelor lor. (…)

Şi cel din urmă care va duce sufletele oamenilor la pieire nu poartă un nume al său – pentru rău, aceasta e prea mult şi pur şi simplu imposibil, de aceea antihrist înseamnă anti Hristos, duşman al lui Hristos. Toate acţiunile lui, pe de o parte, sunt îndreptate către o imitare a lui Hristos. Întâi de toate, să atragă oamenii de partea sa, astfel încât ei să-l urmeze de bunăvoie, nu forţaţi, cu toate că nici aşa nu se va lipsi de „anti”. Pe de altă parte, aceasta e o cale cu totul opusă celei a lui Hristos.
Calea lui Hristos e ducerea crucii pe pământ, şi e dulce, încununată în Cer, în lăcaşurile împăratului Slavei. Drumul puturos al antihristului nici pe pământ nu e dulce, iar sfârşitul lui e în iad! Cu aceasta totul e spus, iar fiecare alege ce vrea. Dar mulţi vor vrea să fie atraşi de amăgeala falselor lui minuni. Nu antihristul, dar înşişi oamenii care vor fi de acord să primească semnul satanei, semnul de împotrivire faţă de Dumnezeu, îi vor descoperi pe cei care nu l-au primit şi îi vor trimite pe cei drepţi la chinuri. Primii creştini primeau chinurile în faţa tuturor oamenilor. Groaznice vor fi chinurile mărturisitorilor ultimelor vremuri, chinurile le vor fi pricinuite pe ascuns de restul lumii, de către oameni învăţaţi de duhurile răutăţii, care se vor afla de faţă.
Iată încă un rău pricinuit de stăpânii televiziunii – faptul că îi deprind pe oameni cu chipurile dracilor! Această învăţătură se desfăşoară din plin: din toate părţile oamenii sunt priviţi de monştri! Îi numesc acum extratereștri sau nu mai ştiu cum, dar aceştia sunt draci. Va trece timpul şi ei se vor arăta liber oamenilor, fiind în slujba antihristului şi a slugilor lui. Cu mult mai greu va fi atunci de luptat cu ei!

Vedeniile Starețului Antonie

DOUĂ CĂI: hirotonie, har și… Duh Sfânt. Sau trădare a lui Hristos, erezie împotriva Duhului Sfânt și iad veșnic

Trădător al harului. Doamne, dă-i pocăință!

Sa luam aminte!

Când Hristos vorbește despre vărsarea Duhului Sfânt în Biserică și în inimile credincioșilor, nu vorbește în mod abstract, nu spune că Îl va trimite pe Duhul Sfânt la fel în întreaga Biserică, la modul general al cuvântului. Nici nu spune că pentru că episcopii și preoții au o succesiune apostolică prin hirotonie, toată Biserica va primi în aceeași măsură pe Duhul Sfânt…

Nici nu vrea să spună Hristos că din cauza hirotoniei episcopilor, există neapărat garanția că Duhul Sfânt va locui permanent în (acea) ierarhie…

Pentru că nu existența episcopului (sau a episcopatului participant la un sinod, cum a fost și cel din Creta, iunie, 2016 – n.trad.) este garanția că un sinod este inspirat de Duhul Sfânt. Dovadă în acest sens este că au existat în Biserică mulți episcopi care au fost condamnați apoi ca eretici…

Dacă acei episcopi aveau viu și prezent și lucrător pe Duhul Sfânt în ei, nu ar fi căzut în erezie (cum au căzut cei din Creta, iunie, 2016). Așadar, hirotonia întru treapta de episcop nu este dovada, nici garanția că în acest episcop se sălășluiește Duhul Sfânt ((permanent și fără condiții, ci harul se dă de SUS, dar el trebuie pus în lucrare de cel care îl primește JOS)

(Pr. Prof. Dr. Ioannis Romanidis, Teologie patristică)

traducere din limba greacă de
pr. Ciprian Staicu

Sfântul Teodor Studitul desființează inovațiile conform cărora „părtașul la erezie nu e eretic” și „ereticul săvârșește Sfintele Taine”

1

g.s.: „Părutu-s-a nouă și Duhului Sfânt că ereticii nu au taine, afară de Biserică fiind ei și toate ale lor neprimite și spurcate sunt”

În ultimul an au apărut două erezii propagate cu abilitate ”teologică” atât în mediul online cât și prin sinaxe, predici sau viu grai. Ambele au mai fost desființate pe acest portal, însă acum vom aborda puțin diferit problema. Prima erezie se referă la faptul că părtașul la erezie nu ar fi de fapt eretic, ci s-ar situa într-o stare intermediara, între ortodox și eretic. Iconomiștii apostați, căci ei propagă această idee vin cu puține argumente, zic ei, patristice și anume niște fragmente din scrisorile Sfântului Teodor Studitul. Toate bune și frumoase numai că traducerea pe care ei o folosesc este greșită. Ca termen de comparație vom folosi „Scrierile Sfântului Teodor Studitul” – traducere de Academia teologică St. Petersburg 1867.

Așadar, fragmentul din SCRISOAREA 49 – Fiului Naucratie – „Dreapta Credința în Scrierile Sfinților Părinți, traducere de pr. Marcel Hancheș suna asa:

„Dar dacă [preotul] pomeneşte vreun episcop eretic, chiar dacă [preotul] are vieţuire fericită, chiar dacă e ortodox, trebuie să ne depărtăm de dumnezeiasca împărtăşanie.”

Același fragment extras din „Scrierile Sfântului Teodor Studitul” – traducere de Academia teologică St. Petersburg 1867, în limba rusă:

Послание 49. „К Навкратию, сыну Если же он поминает епископа-еретика, то, хотя бы он ублажал, хотя бы сам мыслил православно, нужно воздерживаться от Божественного приобщения вместе с ним и от общей трапезы, если при этом надлежит помянуть того.”

În limba română:

Scrisoarea 49. Fiului Naucratie „Dar dacă el pomenește episcopul-eretic, chiar dacă are o viață fericită, chiar dacă gândește ortodox, trebuie să ne abținem de la Dumnezeiasca împărtășanie cu el și de la trapeză dacă la aceasta va trebui pomenit.”

SCRISOAREA 553 – Către soţia unui spătar al cărui nume e Mahara

Traducerea pr. Marcel Hancheș:

„Şi mi-ai spus că te-ai temut să-i spui preotului tău să nu-l pomenească pe ereziarh la liturghie. Ce să-ţi spun acum despre acest lucru nu văd, decât că întinare are împărtăşania din singurul fapt că îl pomeneşte [pe ereziarh], chiar dacă ortodox ar fi cel ce face Sfânta Liturghie.”

Traducere de Academia teologică St Petersburg 1867:

În limba rusă: „Ты говоришь мне, что боишься сказать своему пресвитеру, чтобы он не поминал ересеначальника. Что сказать тебе на это? Я не оправдываю его: если общение через одно поминовение производит нечистоту, то поминающий ересеначальника не может быть православным.”

În limba română:

„Tu îmi zici că te temi să-i spui preotului tău ca să nu-l pomenească pe ereziarh. Ce pot să-ți răspund la asta? Eu nu îl îndreptățesc: dacă comuniunea prin simpla pomenire produce necurăție, atunci cel care pomenește pe ereziarh nu poate fi ortodox.”

A doua erezie conform căreia ereticul poate să sfințească Sfintele Taine oricât de eretic ar fi, atât timp cât nu e caterisit de un sinod, propagata cu multă dibăcie în primul rând de ”luminătorii” greci, la care s-au alăturat și câțiva preoți români folosește ca argument un fragment din Epistola 452 către egumenul Nichita, a Sfântului Theodor Studitul.

În varianta tradusă de pr Marcel Hancheș, fragmentul respectiv sună așa:

„De ce îi crede ajutători pe sfinţii care sunt [de fapt] împotrivitori faţă de el? Deja şi numai acordul sau dezacordul [lăuntric] în ceea ce priveşte mărturisirea şi lepădarea [de credinţă] se socoteşte [dogmatizetai] de ei [de sfinţi] a faptei şi la ei nu ţine ca dovadă făţărnicia că numai se atinge de jertfă [cu gura, iar cu mintea petrece nedespărţit de Hristos] – şi nu [zic] [jertfa] idolească, ci nici când e vorba de jertfa propriu-zisă [a lui Hristos, săvârşită de eretici]. Şi exemplele sunt nepotrivite.”

Traducerea facută de Academia teologică St. Petersburg 1867:

În limba rusă: „Как может он считать своими защитниками святых, которые говорят против него? Ибо, по их мнению, одно только подтверждение или отрицание в деле исповедания или отречения есть уже полное действие; и лицемерия даже только в прикосновении к жертве, не только идольской, но и частным образом закланной, они не допускали, чему есть бесчисленное множество примеров.”

În limba română:

„Cum îi poate considera ca apărători ai lui pe sfinții care vorbesc împotriva lui? Căci după opinia lor, simplul acord sau dezacord în privința mărturisirii sau lepădării de credință deja este ca un fapt deplin, iar fățărnicia cu atingerea de jertfă, nu doar idolească, dar și jertfa particulară, ei n-o permiteau, iar acest fapt e dovedit de exemple nenumărate.”

După cum puteți observa în traducerea făcută de ruși nici măcar nu apare numele Mântuitorului, cu atât mai mult ”jertfa lui Hristos săvârșită de eretici”

Cine dorește să cerceteze le punem la dispoziție cartea originală în format PDF – „Scrierile Sfântului Teodor Studitul” – traducere de Academia teologică St. Petersburg 1867

Cu binecuvîntare, cîţiva artişti au organizat în biserică un bal de absolvire batjocuritor

1.jpg

aparatorul.md: Site-ul Bisericii în cinstea Icoane Maicii Domnului Panagia din s. Sheregesh, eparhia de Novokuznetsk, scrie:

“… în s. Sheregesh a avut lor un eveniment festiv dedicat absolvirii cursurilor de Teologie Ortodoxă, a enoriaşilor bisericii în cinstea Icoanei Maicii Domnului Panagia. La acest curs, care s-a început în martie 2017, au participat 12 persoane, exact ca numărul apostolilor, după cum a glumit coordonatorul cursurilor, Tatiana Korega.

Spectacolul pregătit de absolvenţi a bucurat foarte mult prin sensul profund, interpretarea artistică neobişnuită, precum şi prin exactitatea alegerii decorului exterior.”

“Sărbătoarea dată reprezintă rodului unui an de muncă încordată şi de descoperiri importante. Astfel se observă formarea nu doar a unui colectiv interesant, orientat spre o continuă învăţare şi perfecţionare, dar şi formarea unei comunităţi de enoriaşi”.

“Mulţumiri emoţionante ale absolveţilor au fost spuse în adresa parohului bisericii – protoiereul Nicolai Koreng şi soţiei sale Natalia, datorită cărora a fost posibilă predarea orelor de catehism. Astfel se plănuiesc formarea unor noi cursuri, implementarea unor noi forme de lucru, precum şi organizarea de noi evenimente şi activităţi.

Spre finalul evenimentului, directorul acestor cursuri, protoiereul Alexei Nagornii, a înmînat absolvenţilor cîte un certificat care atestă despre absolvirea cu succes a cursurilor de Teologie Ortodoxă.”

Această prezentare necesită JavaScript.

Icoane ortodoxe şi tablouri religioase papistase

1Referindu-se la tablourile care ornează bisericile din Apus, Sfântul Ignatie (Briancianinov) comentează: “Îţi poţi da seama că pictorii care le-au realizat erau oameni întrutotul “lumeşti” care nu aveau nici cea mai mică idee despre cele duhovniceşti nu “rezonau” în nici un fel cu acestea, nu erau în stare să picteze nişte oameni înduhovniciţi. Neavând habar de cum poate să arate chipul unui sfânt cufundat în rugaciune, ce expresie capătă ochii lui, gura, mâinile, tot corpul, în ignoranţa lor, îşi compun în minte un model – rod al acestei ignoranţe şi al arbitrarului -, în funcţie de care îşi aleg un model-bărbat sau femeie care să le pozeze şi luând penelul în mână aştern pe pânză sau pe perete o tâmpenie absolută. Este ca şi cum un orator, oricât de strălucit ar fi, se află în situaţia de a ţine un discurs pe o temă de care nu are habar; e lesne de înţeles că va spune numai prostii. Modul de reprezentare a sfinţilor trebuie să fie străin de orice poză, în sensul că trebuie evitate mişcările care exprimă exaltare, feţe în poziţii romantice, sentimentale, cu gura căscată, cu capul săltat sau cu privirea aruncată, exagerat, în sus. După cum nici sfintele femei şi fecioare nu se cuvine să fie pictate cu ochii lăsaţi în jos, o fecioară începe sa-şi lase privirea în jos doar atunci când se simte apăsată de păcat, când este inocentă priveşte drept în faţă.”(1)

Deosebirile dintre tablourile religioase şi icoane nu ţin, pur şi simplu, de diferenţele dintre şcolile de pictură. Ele se disting la modul esenţial tocmai în privinţa concepţiei pe care o au oamenii despre rugăciune, în funcţie de experienţa pe care o au în practicarea acesteia. L. Uspenski consideră că aceste tablouri “de un realism sentimental” nu te pot ajuta cu nimic sa te rogi, ci mai degrabă te îndepărtează de rugaciune.

2Maica Domnului

Să ne amintim perceperea “exteriorului” catolic de către un om aflat la originile mişcării ecumenice ruseşti, părintele Serghie Bulgakov. În perioada tinereţii sale ateiste trăise o puternică emoţie de ordin religios în faţa Madonei Sixtine.

SONY DSCMadona Sixtină

Peste câteva decenii, văzând-o din nou, de astă dată în emigraţie şi nemaifiind tânărul nihilist, ci preotul, slujitorul Bisericii, şocul resimţit a fost de cu totul altă natură. „Această frumuseţe era una pur omenească, este drept, ajunsă la perfecţiune, cu un mesaj religios echivoc, dar lipsită de har! Nu te poţi ruga în faţa acestui tablou, ar fi o blasfemie! M-au enervat, în primul rând, acei îngeraşi şi acea Varvară de parfumerie, pozând cu falsitate, cu acel semisurâs cochet. Un soi de familiaritate profanatoare. Poţi oare dupa ce ţi-ai închipuit cum putea să arate Maica Domnului să accepţi o asemenea atitudine? Aceasta nu este o icoana, ci un tablou. Tânăra mamă ţinând în braţe Pruncul vestit de profeţi îşi croieşte drum, cu un mers greoi, omenesc printre nori groşi ca nişte troiene de zăpadă. Nimic care să sugereze Fecioria, cu atât mai puţin Pururi-fecioria, fiindcă gândul te poartă cu totul aiurea: femeie, feminitate, sex. Mi-am dat seama “pe viu” că ceea ce a facut să nu-mi placă picturile lui Rafael a fost orbitoarea înţelepciune a icoanei ortodoxe; ea mi-a deschis ochii să văd dezacordul strigător la cer dintre scop şi mijloace. În frumuseţile renascentiste nu există sacralitate, ci acel principiu ambiguu, demonic, care cosmetizează deşertăciunea şi pe care îl regăsim în zâmbetul echivoc de pe buzele personajelor lui Leonardo.” Bulgakov îşi aminteşte că Lev Tolstoi se pronunţase în termeni mult mai duri despre acea pictură: “O fetişcană a dat naştere unui copil; asta e tot. Ce-ar mai putea să însemne?” Atunci această remarcă l-a indignat pe Bulgakov. „Astăzi am înteles şi am simţit frivolitatea tabloului lui Rafael, a unui penel impregnat de senzualitate şi a unei profanatoare lipse de modestie.”(2)
Deosebirea dintre ortodoxie şi catolicism constă în modul în care stabilesc fiecare hotarul dintre afectivitate si spiritualitate. O deosebire care operează în mai multe sfere. Ceea ce în ortodoxie rămâne doar o stare firească, în mistica catolică poate trece drept o stare harică. Picturile occidentale şi icoanele răsăritene arată clar această deosebire. A. Losev consideră că aceste diferenţieri fac să se resimtă „contrastul dintre concepţia plină de smerită umilinţă a imaginii iconice şi senzatia de lipsă de modestie şi de telurică materialitate pe care o degajă o statuie religioasă.”(3)
Şi în teologia propriu-zisă, şi în mistică, şi în muzică(4) multe lucruri prezentate în Occident ca fiind de ordin duhovnicesc şi haric sunt apreciate în Răsărit ca manifestări emoţional-afective, confecţii prin excelenţă umane. Tocmai aceasta reflectă o stare de frumuseţe amăgitoare. Nu numai severul ascet Ignatie (Briancianinov) a sesizat părelnica splendoare din manifestările de vârf ale misticii apusene, ci şi acelaşi Losev avea să scrie despre „înşelarea evidentă şi de principiu a acestei experienţe (este vorba de cea catolica – n. a.)”(5).

(1) Sf. Ignatie (Briancianinov), Noţiunile de erezie şi schisma, pp. 294-295
(2) Prot. Serghie Bulgakov, Însemnări autobiografice, în “Moskovskii Bestnik”, nr. 5, pp. 312-314.
(3) Losev A. F, Studii despre simbolica antichităţii şi mitologie, Moscova, 1930, pag. 866
(4) Iată impresiile lui V. Pecerin, “iezuitul rus”: “în muzică întâlnim aceeaşi senzaţie de falsitate. În capela papală de la Vatican se cântă oarecum acceptabil. În alte locuri, doar muzică de operă. Ar mai lipsi să fie chemat Strauss să execute un vals în timpul Messei. Trebuie să spunem că, spre onoarea ei, Biserica grecească a păstrat, împreună cu alte vechi ritualuri, şi măreaţa, evlavioasa cântare din vechime. În Apus, ea s-a pierdut cu desăvârşire (Pecerin V. S., Apologia vieţii mele, Moscova, 1989 p. 73). Trebuie să remarcăm, printre altele, că observaţia lui Pecerin se referă la Biserica Ortodoxa a Greciei, nu la Biserica Rusa şi, în al doilea rând, că astăzi în Occident a început să se arate un susţinut interes faţă de muzica gregoriană, cea care în Evul Mediu apusean fusese analoga cântării bizantine.
(5) Losev A. F., op. cit, p. 856.

Pr. diacon Andrei Kuraev, “Provocarile ecumenismului
Editura Sophia, Bucuresti 2006 , pag. 116

*

Cred ca multi stiu ca Serghei Nikolaevici Bulgakov (1871-1944) a ajuns la Hristos trecand1 prin marxism. Mai putin cunoscute suni insa insemnarile autobiografice ale renumitului teolog, publicate la Paris, in 1946. Alegerea si prezentarea, fie si pe scurt, a fragmentelor care ilustreaza convertirea autorului si consecintele ei in plan duhovnicesc (alegere, credem noi, binevenita cel putin pentru motivul ca aceste texte sunt aproape necunoscute la noi) – povestirea „intalnirilor” cu Madona Sixtina pictata de Rafael (1483-1520) si referirile critice pe care Bulgakov le-a facut in legatura cu grava ratacire a picturii religioase din Occident – dorim sa invite la reflectie.
In 1898, cand inca era marxist, Bulgakov viziteaza Muzeul de Arta din Dresda. Intalnirea cu una din Madonele lui Rafael il impresioneaza pana la lacrimi:

„Acolo, ochii Imparatesei Cerurilor, care se inalta cu divinul sau Fiu la cer, m-au privit. Era in acei ochi o forta infinita de puritate si de jertfire voluntara. Vedeam in ei presimtirea suferintei si acceptarea ei de buna voie. Aceeasi destinatie spre sacrificiu se citea si in ochii Pruncului, plini de o intelepciune care nu mai era aceea a copilariei…
Imi pierdusem parca simtirile. Din ochi imi curgeau pe obraji, laolalta, lacrimi dulci si amare care facura sa se topeasca inima mea inghetata. Era ca si cum un nod vital se deschisese pe neasteptate. Nu era o tulburare estetica. Era o adevarata intalnire, o noua cunoastere, era o minune. Am numit aceasta stare o rugaciune”.

Dupa 20 de ani, in 1918, in chiar timpul Revolutiei bolsevice, Bulgakov se converteste. In scurt timp este hirotonit preot ortodox, eveniment care a fost, la fel ca hirotonia prietenului sau, Pavel Florensky, o provocare adresata intelectualilor din acea vreme. Expulzat din Rusia in 1923 are ocazia sa viziteze din nou Muzeul cu pricina din Dresda. Ceea ce s-a si intamplat. Numai ca de aceasta data reintalnirea cu Madona Sixtina il dezamageste. Celebra reprezentare picturala a Maicii Domnului, in fata careia statea si pe care in primele clipe nici nu a recunoscut-o!, nu-i mai provocase acea stare de rugaciune.

„Prima mea impresie a fost ca ma inselasem, ca aceasta nu era Madona Sixtina. Dar in cele din urma am recunoscut-o si m-am convins ca era intr-adevar ea; dar in realitate nu era ea, sau mai degraba eu nu mai eram acelasi… Inima mea ramase insensibila: sa se fi racit asadar in decursul lungii mele vieti? Nu. Nu era asta. Nu fusese o intalnire; nu am intalnit ceea ce am asteptat. Si de ce sa tac si sa nu spun adevarul: nu am vazut-o pe Maica Domnului”.

Citind aceste randuri multi dintre noi am putea zice ca am avut parte de-o experienta asemanatoare cu cea a lui Bulgakov. Si lipsa noastra de discernamant in ceea ce priveste pictura eclesiala, ca si cea a „vizitatorului marxist” – manifestata candva prin confuzia pe care o faceam intre icoana si tabloul religios in care, este evident, triumfa un soi de arianism artistico-plastic si anume monofizitism – era de fapt, de ce sa nu recunoastem, dovada unei credinte cam subrede. Insensibilitatea fata de icoana se datora asadar insensibilitatii fata de Biserica.
Am vazut insa cu totii ca pe masura apropierii noastre de Hristos, adevaratele icoane au inceput sa ia locul fotogenicelor picturi religioase. Mai devreme sau mai târziu acest lucru tot s-a intamplat. Si-apoi, asemenea lui Bulgakov, nici noi nu ne-am mai putut ruga in fata produselor curentului realist. De ce? Pentru ca „Duhul innoirii daruieste credinciosului ochi si urechi noi”, ne raspunde Sfantul Simeon Noul Teolog. Acesta este motivul pentru care, de-aici incolo, nu mai privesti cele fizice ca un om trupesc, ci, depasind omul, contempli cele vazute in chip duhovnicesc (cf. Sfantul Simeon Noul Teolog Cateheze II, Paris, 1964, Cateheza XV, p. 213-215).

Serghei Bulgakov si Madona Sixtina [revista Renasterea, suplimentul Filocalia, ianuarie 1999, p. 2]