Arhive pe categorii: Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti

Talasie Libianul si Africanul: Despre dragoste, înfrânare si petrecerea cea după minte către Pavel presbiterul

Suta întaia Al cărei acrostih este acesta: Fratelui duhovnicesc si iubitului Domn Pavel, Talasie, la arătare isihast, iar în realitate căutător de slavă desartă. 1. Dorul întins întreg spre Dumnezeu leagă pe cei ce-l au, cu Dumnezeu si întreolaltă. 2. … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti | Lasă un comentariu

Despre rugăciunea minţii, care este lucrarea Sfinţilor Părinţi din vechime şi împotriva hulitorilor acestei rugăciuni sfinţite şi prea fără de prihană

Să fie ştiut că, această lucrare dumnezeiască a sfinţitei rugăciuni din minte, a fost un lucru neîncetat al purtătorilor de Dumnezeu, părinţi ai noştri celor din vechime şi în multe locuri pustii şi în mănăstirile cele de obşte, ea a … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti | Lasă un comentariu

Paza minţii şi curăţia inimii

„Se cuvine de dimineaţa să stai cu bărbăţie şi necurmat la uşa inimii, cu aducere aminte tare despre Dumnezeu şi cu rugăciunea neîncetată a lui Iisus Hristos în inimă şi cu această strajă a gândurilor să ucizi pe toţi păcătoşii … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti | Lasă un comentariu

Despre trezvie

„Luarea aminte este o liniştire a inimii necurmată de nici un gând, în care ea (luarea aminte) numai prin Hristos Iisus, Fiu al lui Dumnezeu şi Dumnezeu şi numai prin El singur totdeauna, necurmat şi neîncetat respiră, numai pe El … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti | Lasă un comentariu

Râsurile nu sunt ale creştinilor

Auziţi voi, cei ce glumiţi? Auziţi voi, cei care râdeţi? Hristos a fost fără păcat şi a plâns; iar voi, ticăloşilor care sunteţi plini de păcate, râdeţi? Hristos a lăcrimat, nu pentru păcatele Sale, ci pentru păcatele oamenilor, iar voi … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti

Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul…

„Şi cele patru fiinţe, având fiecare din ele câte şase aripi, sunt pline de ochi, de jur împrejur şi pe dinăuntru, şi odihnă nu au, ziua şi noaptea, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel ce era şi Cel … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti

In păcate trupești unii clerici de ce cad?

Iată un răspuns atribuit sfântului Atanasie cel Mare: Pofta trupurilor vine omului de la calda amestecare a trupului sau de la o mai mare desfătare de bucate și de somn și de odihnă, poate și din lucrare satanică, dar și … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti

Sf. Macarie Egipteanul îi mustra pe cei se încred numai în nevoința trupească

Sufletele care sunt iubitoare de patimi și de plăceri și iubitoare de trup și care urmează propriilor voi și care cedează propriilor patimi și care nu urmează poruncilor evanghelice, purtând forma exterioară a evlaviei ca o mască și fiind înșelate … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti

Sf. Dionysie Areopagitul – Epistola a 7-a (Către ierarhul Policarp), despre eclipsa de soare la răstignirea Mîntuitorului Iisus Hristos

manastirea.petru-voda.ro: Eu nu ştiu, când vorbesc către elini sau către alţii, dacă mă pot încrede în mine ca om de bine şi dacă pot cunoaşte şi spune adevărul însuşi ca atare, aşa cum este în realitate. Căci acesta dovedindu-se în … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti

Ne ocrotește și ne ajută, numai s-o rugăm, Maica Domnului

Odată, pe când Sfântul Grigorie se afla în rugăciune înaintea icoanei Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, i-a cerut călăuzire pentru sine și pentru fiii săi duhovnicești, cerând a fi luat sub ocrotirea ei, ca ea să înlăture orice piedică către liniștirea … Continuă lectura

Publicat în Cuvinte de folos de la Sfintii Parinti