PF Teoctist mare iubitor al ecumenismului

1

Ȋn ultimii ani s-au intensificat eforturile globaliştilor de a uni toate religiile lumii ȋntr-o singurǎ bisericǎ mondialǎ, iar ceea ce m-a frǎmântat ȋn mod constant a fost dacǎ şi fostul patriarh al României a fost un “stâlp” al Bisericii ortodoxe ce şi-a pus “ȋnțelepciunea” ȋn favoarea unirii cu râmlenii (papistasii)…

1

Pe mulți dintre voi ar putea sǎ vǎ surprindǎ, ȋnsǎ iata ce se regǎseşte ȋn revista “ORTODOXIA – revista Patriarhiei române” la paginile 10-11:

“…5.APĂRĂTOR AL ORTODOXIEI ŞI MARE ECUMENIST

Dar personalitatea ilustrului sǎrbǎtorit nu ar fi conturatǎ deplin, dacǎ nu am ȋnfǎțişa şi activitatea sa ȋn contextul Ortodoxiei şi al mişcǎrii ecumenice. Ȋn anii slujirii arhiereşti, şi mai ales ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat toate scaunele patriarhale apostolice, ȋn frunte cu Patriarhia Ecumenicǎ a Constantinopolului, şi celelalte Biserici Ortodoxe surori, Biserici vechi Orientale, Catolice şi Protestante, a invitat pe toți Ȋntâistǎtǎtorii Bisericilor Ortodoxe surori sǎ viziteze, ȋn mai multe rânduri, Biserica noastrǎ, ȋntǎrind unitatea panortodoxǎ. Având marele merit de a pǎstra unitatea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ȋntr-o vreme ȋn care alte Biserici Ortodoxe surori au avut loc schisme, Prea Fericitul Pǎrinte Patriarh Teoctist a contribuit enorm de mult la pǎstrarea şi ȋntǎrirea unitǎții panortodoxe, lucru apreciat şi ȋn țarǎ şi ȋn strǎinǎtate. De aceea, se bucurǎ de o mare prețuire, respect şi apreciere din partea Ȋntâistǎtǎtorilor Bisericilor Ortodoxe surori şi ȋn special a Sanctitǎții Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, care ne-a vizitat țara ȋn nenumǎrate rânduri.

Totodatǎ, P.F. Teoctist este un mare ecumenist, participând la ȋntâlnirile bisericeşti inițiate cu diferite prilejuri, de organizațiile intercreştine şi internaționale, vizitând Biserici Catolice şi Protestante, ducând pretutindeni mesajul Evangheliei, al dragostei, ȋnțelegerii şi unitǎții, al dorinței de colaborare, ȋnfrǎțire, cunoaştere şi unire. Ȋn mai 1999, a organizat istorica vizitǎ a papei Ioan Paul al II-lea ȋn Biserica noastrǎ şi a efectuat prima vizitǎ oficialǎ a unui patriarh român la Vatican, ȋn luna octombrie 2002, evenimente fǎrǎ precedent ȋn istoria relațiilor dintre cele douǎ Biserici, care vor rǎmâne ȋnscrise cu litere de aur ȋn istoria Bisericii Ortodoxe Române şi ȋn cronica vieții ilustrului nostru Ȋntâistǎtǎtor. Prin toate acestea, Prea Fericitul Pǎrinte Patriarh Teoctist a dovedit deschiderea pentru dialogul teologic cu celelalte Biserici creştine, singura şi unica modalitate de conviețuire şi apropiere dintre Biserici.
Ca prețuire şi apreciere a acestei deschideri şi a spiritului ecumenic de care este animat şi pe care l-a imprimat ȋntregii lucrǎri a Bisericii noastre, Prea Fericirea sa a fost ales membru al unor prestigioase instituții teologice, de culturǎ şi cu caracter ecumenic, de peste hotare, ȋntre care amintim Academia Teologicǎ Ortodoxǎ din Creta, Fundația ecumenicǎ “Pro oriente”, din Austria şi Universitatea catolicǎ din Lublin-Polonia. De asemenea, i s-au decernat importante distincții şi decorații strǎine, de stat şi bisericeşti.

Pe plan național, Prea Fericirii sale i s-a acordat titlul academic de doctor Honoris Causa al Universitǎților din Oradea, Piteşti, Bucureşti, Galați, Petroşani, al Universitǎții creştine Dimitrie Cantemir din Bucureşti şi al Universitǎților din Craiova, Constanța şi Iaşi. Pe plan internațional, i s-a conferit acelaşi titlu de cǎtre Universitatea catolicǎ din Lublin, Polonia.”

Orice comentariu privind apartenența lui Teoctist la mişcarea ecumenistǎ internaționalǎ este de prisos, faptele lui vorbind de la sine…

Uitați-vǎ numai la titlul fragmentului “apǎrǎtor al ortodoxiei şi un mare ecumenist”!!! Nu vedeți o disonanțǎ? Cum se poate sǎ fii şi apǎrǎtor al ortodoxiei dar ȋn acelaşi timp şi “un mare ecumenist”?… Nu se poate aşa ceva…Canoanele primelor 7 Sinoade Ecumenice nu permit rugǎciunea ȋn comun cu ereticii…cum sǎ fii şi ortodox şi sǎ fii şi ecumenist (adicǎ sǎ ai o pǎrere cǎ şi celelalte biserici sunt mântuitoare)?

A uitat cǎ “…nu puteți sluji la doi domni!” Sfânta noastrǎ Ortodoxie nu este relativistǎ, deoarece ȋn Sfânta Scripturǎ scris este “ce este da, da, ce este nu, nu, ce este ȋn plus este de la diavol!”

Şi-a ȋnsuşit el dreptul de a primi ȋn țara noastrǎ ȋn 1999 pe ereticul de papǎ Ioan Paul al II-lea (acest papa fiind la rândul lui cunoscut ca fiind primul papǎ ce a scos masoneria de sub anateme)…

Dar nu numai atât, şi-a permis sǎ calce şi ȋn cetatea Vaticanului (târfa Babilonului din cartea Apocalipsei), ȋntorcându-i vizita dupǎ numai 3 ani, ȋn 2002…

Ce sǎ mai zic, cǎ ȋn perioada lui de pǎstorire a BOR, ȋn 1993, România, prin Sinodul BOR, a luat parte la Acordul de la Balamand, recunoscând mizeriile, pardon “tainele” catolice ca fiind valide; …cu toate cǎ celelalte țǎri participante au refuzat acest acord, numai Romania l-a semnat…

“Ce-ai pǎzit “prea-fericite?!””, ar fi o ȋntrebare legitimǎ pentru Teoctist, dacǎ ar mai fi trǎit…

Dar vom trece cu toții ȋn lumea de dincolo şi vom vedea cu toții cât este el de fericit…

Dumnezeu sǎ ne deschidǎ ochii minții şi ai sufletului şi sǎ ne revenim din erezia ȋn care purcedem ȋmpreuna cu “pǎstorii” BOR…

1

Şi Dumnezeu sǎ ierte România pentru toate nelegiuirile la care a luat parte şi ȋncǎ mai ia prin concetǎțenii noştri…Adicǎ orice zi care trece şi ȋn care nimeni dintre capii Bisericii noastre nu ia atitudine ȋn mod public ȋmpotriva pseudo-sinodului din Creta retrǎgându-şi totodatǎ şi semnǎtura este o nelegiuire la care, din nefericire participǎm cu toții direct sau indirect;…ştiți voi, “cu ştiința sau cu neştiința”

blacktopics

Reclame