Preoți ortodocși primesc ”binecuvântare” de la eretici. Pseudoepiscopul Siluan al Italiei și cardinalul papistaș cheamă la un ”ecumenism al poporului.”

1

Centrul Pastoral papistaș din Seveso – conferința de dialog ecumenist la care a participat Pseudoepiscopul Siluan împreună cu preoți și laici ai Episcopiei române din Italia

Traducerea cuvântului rostit de Cardinalul papistaș Scola (transcript din video):

Avem o temă cu totul nouă de dezvoltat în interiorul realității ecumeniste și de imaginat cu foarte mare creativitate. Nu putem practica un ecumenism care nu este un ecumenism al poporului cu adevarat misionar. Deci chiar în stare să se întoarcă să vorbească inimii tuturor cetățenilor europeni în diversitatea lor. Suntem chemați la un ecumenism de bază, ecumenism al poporului. Asta nu exclude munca necesară comisiei dogmatice. Ecumenismul acesta de bază al poporului care trebuie să ne vadă profund nerăbdători pentru unitate chiar și prin intermediul alegerilor practice care nu implică, lăsând la o parte problemele dogmatice, care nu implică renunțarea la ritualuri, veșminte, mod de viață, chiar implică să trăiești toate acestea ca o divesitate în unitate, care trebuie să ducă la o mai mare eficacitate și să ia caracterul unei propuneri fascinante care să atingă inima […]
Am învățat că este ca și cum Dumnezeu… ne obligă la ecumenism, la dialogul religios punând înainte tot ce este important în viața fiecărui bărbat, fiecărei femei: punerea în față a iubirii tensionează mișcarea reciprocă, dar, de asemenea, dă naștere educației așteptate ca una dintre datele constitutive ale experiențelor tuturor. Din punctul ăsta de vedere, dorințele noastre ne depășesc din toate părțile pentru că problema nu se rezolvă din multele vorbiri …

Ecumenismul, într-o cununie mixtă se practică în casă în toate zilele. Se practică în modul în care se iubesc, deci ne respectăm și în tradiții, și în modul de a educa copiii. Deci familia este lucrul cel mai decisiv în această societate, și în mod particular, este chiar și la nivelul ecumenismului.

Pseudoepiscopul Siluan al Italiei aproba discursul ereticului papistas, iar la final preotii ortodocsi primesc ”binecuvantarea”ereticului.

Canonul 32 Al Sinodului de la Laodiceea: BINECUVÂNTAREA ERETICILOR NU E BINECUVÂNTARE. ”Nu se cuvine a primi binecuvântarile ereticilor, care mai mult sunt absurdități decât binecuvântări.”

Ecumenismul este numele comun pentru pseudo-creştinismul pseudo-bisericilor din Europa Occidentală. Înlăuntrul său se află inima umanismului european, având papalitatea drept cap al ei. Tot acel pseudo-creştinism, toate acele false biserici nu sunt nimic altceva decât o erezie după alta. Numele lor evanghelic comun este panerezie. De ce? Întrucât, de-a lungul istoriei, felurite erezii au tăgăduit sau au deformat anumite însuşiri ale Dumnezeu-omului şi Domnului Iisus Hristos, aceste erezii europene se îndepărtează cu totul de El, înlocuindu-L cu omul european. Nu există nici o diferenţă esenţială între catolicism, protestantism, ecumenism şi alte erezii ale căror nume este “legiune”.

Dogmele ortodoxe, adică dogmele sfinte ale Bisericii, sunt respinse şi înlocuite de către dogmele latine eretice ale primatului şi infailibilităţii papei, adică a omului. Din această panerezie s-au născut ereziile şi continuă să se nască: Filioque, respingerea invocării Duhului Sfânt, pâinea nedospită, introducerea harului creat, purgatoriul, meritele prisositoare ale sfinţilor, învăţături standard cu privire la mântuire, iar de aici au izvorât învăţături standard despre viaţă, papalitate, “Sfânta” Inchiziţie, indulgenţe, uciderea păcătoşilor din pricina păcatelor lor, iezuitismul, scolasticii, cazuiştii, monarhianismul şi individualismul social de diferite feluri…

Protestantismul? Este copilul loial al papalităţii. A mers dintr-o erezie într-alta de-a lungul secolelor şi se îneacă încontinuu în feluritele otrăvuri ale erorilor sale eretice. În plus, semeţia papală şi neghiobia “infailibilă” domnesc în chip absolut înlăuntrul ei, ruinând sufletele credincioşilor săi. Mai presus de orice, fiecare protestant este un papă independent atunci când se ajunge la probleme de credinţă. Acest lucru conduce de la o moarte spirituală la alta; şi nu există nici un sfârşit al acestei stări “muribunde”, întrucât o persoană poate suferi nenumărate morţi spirituale (pe parcursul unei vieţi). Întrucât aşa se prezintă lucrurile, nu există nici o ieşire din acest impas pentru ecumenismul catolico-protestant dimpreună cu pseudo- Biserica sa şi pseudo-creştinismul său fără o pocăinţă pornită din adâncul inimii făcută dinaintea Dumnezeu-omului Hristos şi a Bisericii Sale Ortodoxe.

Pocăinţa este doctoria pentru orice păcat, medicamentul oferit omului de către singurul Prieten al omului (Hristos). Fără pocăinţă şi fără intrarea în adevărata Biserică a lui Hristos este inadmisibil şi nefiresc să vorbim despre unificarea “Bisericilor”, despre dialogul dragostei, despre împărtăşania comună (adică despre un potir comun).

Cel mai important lucru dintre toate este acela că trebuie să fii “unit în trup” cu trupul teandric al Bisericii lui Hristos şi prin el să te împărtăşeşti cu sufletul său, Duhul Sfânt, şi să devii moştenitor al binecuvântărilor Dumnezeu-omului Hristos. “Dialogul contemporan al dragostei” care îmbracă forma unui sentimentalism ieftin, este în realitate o negare a sfinţirii mântuitoare a Duhului şi a credinţei în adevăr (2 Tes. 2, 13), care este unica “dragoste de adevăr” mântuitoare (1 Tes. 2, 10). Esenţa dragostei este adevărul; dragostea vieţuieşte şi înfloreşte în adevăr. Adevărul este inima oricărei virtuţi dumnezeieşti şi prin urmare şi a dragostei. Şi fiecare dintre aceste virtuţi dumnezeieşti predică şi propovăduieşte despre Dumnezeu-omul Iisus care este singura Persoană Care reprezintă întruparea şi chipul Adevărului divin, cu alte cuvinte Pan Adevărul.”

(…)

Să nu ne înşelăm. Există şi “un dialog al falsităţii”, atunci când cei ce discută se mint unii pe alţii în mod conştient sau inconştient. Acest tip de dialog este propriu “tatălui minciunii”, diavolul, “căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8, 44). Este, de asemenea, un lucru obişnuit pentru colaboratorii săi conştienţi ori inconştienţi să-şi atingă “adevărul” lor cu ajutorul minciunilor atunci când ei vor să-şi împlinească binele lor prin rău. Nu poate exista nici un “dialog al dragostei” fără dialogul adevărului. Altminteri, acest dialog nu este adevărat şi nu este firesc. Ca atare, porunca Apostolului cere ca “dragostea să fie nefăţarnică” (Rom. 12, 9).

Despărţirea şi detaşarea eretico-umanistă faţă de dragostea de adevăr este un semn al lipsei credinţei teandrice, precum şi a pierderii echilibrului şi bunului simţ teandric. În orice caz, aceasta nu a fost niciodată şi nici nu este calea urmată de Sfinţii Părinţi. Ortodocşii sunt înrădăcinaţi şi întemeiaţi în adevăr numai “împreună cu toţi sfinţii” şi au proclamat această dragoste teandrică şi mântuitoare pentru lume şi pentru întreaga creaţie a lui Dumnezeu din vremea Apostolilor şi până azi. Pacifismul umanist, minimalist şi moralist al ecumeniştilor contemporani face doar un singur lucru: aduce la lumină rădăcinile lor umaniste bolnave, cu alte cuvinte filosofia lor bolnavă şi plăpânda lor moralitate “după predania omenească” (Col. 2, 8). Ei ne descoperă criza credinţei lor umaniste, precum şi insensibilitatea lor prezumţioasă faţă de istoria Bisericii, adică faţă de continuitatea sa apostolică şi sobornicească în adevăr şi în har.”

Sf. Iustin Popovici, Credinta Ortodoxa si viata in Hristos, Ed. Bunavestire