Căile Domnului nu trebuie să aflăm

1

Mulţi suferă de aşa-numita „întrebăciune”, duh de iscodire. Necontenit pun altora şi lor înşişi întrebări: „Dar de ce?”, „Dar pentru ce?”. Cândva sufeream şi eu de acest neajuns. Dar când am citit articolul Episcopului Ignatie, „Căile Domnului”, s-a produs în mine însumi o schimbare. Am înţeles că nu trebuie să aflăm căile Domnului. Când Cuviosul Antonie cel Mare începuse să cugete asupra unor probleme asemănătoare, a auzit un glas: „Omule, nu este treaba ta să afli căile Domnului, smereşte-te”. Monahul nu trebuie să-şi rânduiască viaţa pe temeiul înţelepciunii sale. El trebuie să meargă pe calea ascultării. Nimic nu este mai păgubitor pentru un monah decât să-şi rânduiască viaţa după judecăţile sale.

Starețul Nicon de la Optina, Editura Doxologia, Iași, 2011

1

Reclame