Exarhul Patriarhal al întregii Belarus a binecuvîntat pomenirea papistasilor la proscomedie

1

Mitropolitul Pavel de Minsk, exarhul Patriarhal al întregii Belarus, membru permanent al Sfîntului SInod al Bisericii Ortodoxe Ruse, explică de ce ortodocşii din Belarus pot pomeni pe catolici la proscomedie.

Biserica interzice pomenirea celor nebotezaţi, ereticilor, schismaticilor, păgînilor în timpul liturghiei, ceea ce se reflectă în canoanenele bisericeşti.

Canonul 33 al Sinodului local de la Laodiceea (anul 360) spune (SE OPREȘTE RUGĂCIUNEA CU ERETICII ȘI SCHISMATICII):

“Nu se cuvine a ne ruga împreuna cu ereticii sau cu schismaticii”,

Canonul 37 – (ESTE OPRIT A PETRECE CU NECREDINCIOȘII ȘI ERETICII):

“Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sărbători, nici a serba împreună cu ei.”,

Canonul 9 – (OCOLIREA AŞEZĂMINTELOR ERETICILOR)

„Celor ce sunt ai Bisericii nu le este îngăduit să meargă la cimitirele ori la cele ce se zic locuri muceniceşti ale oricăror eretici pentru rugăciune ori pentru vindecare; şi unii ca aceştia, de vor fi credincioşi, să se excomu­nice până la un timp anumit. Iar pocăindu-se şi mărturisindu-se că au greşit, să se primească.”

Canonul 5 al Sinodului VII ecumenic de la Niceea din 787 spune: (SE OSÂNDESTE SIMONIA)

Pacat de moarte se considera când oarecari pacatuind, ramân neîn­dreptati. Dar si mai rau decât aceasta este daca se ridica cu cerbicie (înca­patânare) împotriva dreptei credinte si a adevarului, pretuind mai mult pe mamona decât supunerea fata de Dumnezeu, si se împotrivesc rânduielilor Iui canonice. în acestia nu este Domnul Dumnezeu, de nu cumva sme-rindu-se îsi vor veni în fire (se vor trezi) din greseala lor; caci trebuie ca acestia sa se apropie cu tot dinadinsul de Dumnezeu si cu inima zdrobita sa ceara lasarea si iertarea acestui pacat si sa nu se mândreasca cu danie nelegiuita. Caci „Domnul e aproape de cei zdrobiti cu inima” (Ps. 33, 17).

Sfantul Teodor Studitul spune despre cei menţionaţi mai sus că pot fi pomeniţi doar în rugăciunile personale.

aparatorul.md

Reclame