Vor rataci multi de la Ortodoxie – Sfântul Metodie Arhiepiscopul Patarelor

1

Proorocia Sfântului Metodie Arhiepiscopul Patarelor, care a fost la anii 278 de la Hristos şi a pătimit în vremea împărăţiei lui Aurelian şi s-a săvârşit prin tăiere cu sabie

Pentru cele ce au să fie în zilele cele mai de pe urmă ale lumii acesteia.

Pe la anul şapte mii de la facerea lumii, se vor ridica ismailitenii şi agarenii, adică cei ce se trag din Agar şi din Ismail, care sunt turcii şi tătarii şi vor înconjura zidurile cetăţii Vizantiei (Constantinopol) şi vor aduna toate neamurile în cetatea de pe şapte munţi. Câtă urgie, când te va înconjura mulţimea de oameni, şi te vor stăpâni ca pe un lucru de nimic! Şi zidurile cele frumoase vor cădea, ca un smochin putred şi va călca pruncul (care se înţelege Ismail) asupra ta. Şi va pune asupra ta sceptrul, iar întru dânsa nu va rămânea, şi va pune mâinile lui pe Sfintele lui Dumnezeu Altare. Şi cele sfinte nu le va primi, ci le va da fiilor pierzării; iar după aceea se va ridica şarpele cel adormit şi va bate pe prunc şi haina lui, cea împărătească, îmbrăcând-o, slăvi-se-va numele lui întru bune vestiri. Iar fiii pierzării, întărind războiul, vor da feţele lor către apusul soarelui, şi, vai de tine, cetate de pe şapte munţi! Şi aşa va da şarpele cel adormit la moarte cuvioasă. Şi va stăpâni asupra cetăţii de pe şapte munţi neamul cel plăvit cincisprezece ani; şi vor da şi vor mânca dintr-însa mulţi, spre izbândirea sfintelor.
Şi vor stăpâni la răsărit trei purtători de grijă şi la apus oarecare purtător de grijă (care este neamţul) şi cu dânsul împreună se vor scula şapte lupi (care sunt cele şapte puteri), la seamă sălbatici (lupi se înţelege neamul cel biruitor). Şi îi vor bate pe ismailiteni şi îi vor goni pe dânşii până la colonie, care se înţelege că este locul mutării. Şi vor tulbura neamurile cele de acolo, care sunt ascultătoare credinţei lor; şi vor scorni cu grabă mare şi cu mânie iute şi vor împărţi. Partea cea dintâi va ierna la Efes; a doua parte la Magulini; a treia parte la marginea câmpului mării la Pergam (lângă Smirna), iar a patra la Bitinia. Şi vor înşira vase multe pe apă şi vor călca hotarele ei; atunci se vor tulbura limbile care şed în unghiurile Ostrovului şi se va ridica Filip cu 18 limbi şi se vor aduna la Constantinopol şi vor porni războiul, cum nu s-a făcut niciodată; şi vor alerga pe uliţele cetăţii şi multă vărsare de sânge se va face, încât va curge sângele ca pâraiele şi se va tulbura marea până în adâncul noianului.
Atunci boul va striga; măgura cea uscată va plânge; (prin care se înţelege dealul din partea Droiului). Şi atunci vor sta caii şi se va auzi glas din cer, strigând: „Staţi, staţi! Pace vouă! Destul!” Această izbândire se va face pentru cei nesupuşi şi neascultători. Şi le va zice: „Veniţi către părţile din dreapta oraşului şi acolo veţi afla un om, stând cu multă întristare, rezemându-se între doi stâlpi (coloane), ştergându-şi sudoarea de pe hainele sale şi va fi cu barba albă, drept, milostiv şi cu haine sărăcăcioase şi blând la fire, de vârstă mijlocie, şi va avea la piciorul drept un negel în mijlocul lui.” Şi glas de înger se va propovădui: „Luaţi-l şi-l încoronaţi pe acesta împărat.” Şi, luându-l pe el patru îngeri purtători de viaţă, îl vor duce pe dânsul la Sfânta şi marea Biserică a lui Dumnezeu, Sofia, şi îl vor încorona pe el împărat şi îi vor da lui în mâna dreaptă o sabie, zicându-i: „Imbărbătează-te şi te întăreşte, biruieşte pe vrăjmaşii tăi.” Luând el sabia de la îngeri, va bate pe ismailiteni şi pe etiopieni şi pe tătari şi pe alte neamuri. Pe ismailiteni în trei îi va împărţi: partea întâi o va tăia cu sabia, a doua parte o va boteza, iar a treia parte o va goni cu mare mânie până la copacul singur (Mărul roşu). Şi întorcându-se de la război, se vor deşerta comorile pământului şi toţi se vor îmbogăţi, nimeni dintre dânşii nu va fi sărac şi pământul îşi va da roada sa însutit. Iar din armele cele de război îşi vor face fiare de plug şi seceri. Şi va împărăţi 15 ani, iar după moartea lui va împărăţi altul 11 ani, şi acesta va vedea moartea sa mai înainte de vreme, mergând în Ierusalim, unde este împărăţia lui Dumnezeu, iar după el vor împărăţi patru feciori ai lui. Cel dintâi va împărăţi la Roma, iar cel de al doilea va împărăţi la Alexandria, al treilea la Tesalonic, iar al patrulea la Constantinopol. Şi aceştia, ridicând război între dânşii, pe preoţi şi pe călugări îi vor lua la oaste; şi nici unul dintre dânşii nu se va mântui.
Şi, nefiind vreun bărbat de folos, ca să fie pus împărat pe pământ, va împărăţi o muiere spurcată şi fără de ruşine. Şi aceasta va spurca Sfintele Biserici şi Jertfelnicele lui Dumnezeu şi, stând în mijlocul Constantinopolului, va propovădui, zicând cu mare glas: „Cine este Dumnezeu afară de mine şi cine va sta împotriva împărăţiei mele?” Şi, îndată, se va cutremura Constantinopolul şi se va scufunda cu totul în pierzare şi numai cele ce se cheamă „măguri uscate” se vor vedea. Şi trecând prin Constantinopol corăbierii vor zice: „Aici a fost Constantinopolul cel vestit şi lăudat în lume!” Şi aşa, va împărăţi altul la Tesalonic, puţină vreme, şi se va scufunda şi acela şi după aceasta se va scufunda şi Smirna şi Cipru, de furtună, în mare.
După aceea, va împărăţi Antihrist şi va face minunate şi ciudate minuni, atâtea încât vor rătăci mulţi de la dreapta credinţă, iar de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi. Şi îi va mări şi îi va slăvi pe jidovi şi va dezrădăcina Bisericile lui Dumnezeu şi le va preface în capişti idoleşti; şi va fi foamete şi ciumă în toată lumea, iar apele se vor usca şi pâraiele şi lacurile vor seca şi ploaia nu-şi va da roada sa pe pământ. Şi va stăpâni, prea bestematul, trei ani şi şase luni.
Atunci va trece anul ca luna şi luna ca săptămâna şi săptămâna ca ziua şi ziua ca ceasul şi ceasul ca minutul, pentru robii cei aleşi ai lui Dumnezeu. Iar după împlinirea acelor trei ani şi jumătate, va ploua Dumnezeu cu foc asupra pământului, şi îl va arde de trei coţi adâncime. Atunci va striga pământul către Dumnezeul şi Ziditorul său, zicând: „Curat sunt înaintea Ta, Doamne, şi întru mine nu este greşeală.” Atunci, cerul, ca o carte se va înfăşura, iar îngerii vor trâmbiţa, şi la ale lor glasuri vor învia morţii. Şi cei drepţi vor sta de-a dreapta împăratului ceresc, iar cei păcătoşi de-a stânga; şi drepţii vor moşteni cereştile bunătăţi, iar păcătoşii veşnica muncă a focului nestins, şi viermele cel neadormit, cu slujitorii lui Antihrist, care i-au înşelat.
Iar pe noi să ne învrednicească să dobândim veşnicele bunătăţi, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe Dânsul, a Căruia este slava, cinstea şi închinăciunea în veci. Amin.

sfaturiortodoxe.ro

1

Reclame

Emil Boc a vandut tot centrul Clujului catre unguri si evrei! Cluj-Napoca, un oras retrocedat. Ce le mai ramane romanilor?

1

Lustruitorul de pantofi ai ungurimii in Ardeal, penticostalul Boc Emil, sluga lui Paszkany Arpad si a lui Soros, a retrocedat masiv Clujul ungurilor, repectiv cultelor manghiare romano-catolic, reformat, unitarian si evreilor de pretutindeni.

Multi dintre prosti care l-au votat si rasvotat pe impostorul sectanto-politic Emil Boc se vor trezi ca pamantul de sub picioare nu le mai apartine si vor fi scosi incet incet din orasul preconizat sa redevina o veriga strategica a maghiarimii in procesul de dezlipire a Ardealului de la Romania.

2

Capitala Transilvaniei este asaltată de cereri de retrocedări de imobile, venite în special din partea bisericilor maghiare, a bisericii greco-catolice şi a comunităţilor evreieşti. În urma înţelegerilor politice de la Bucureşti, se va da deschide Cutia Pandorei, cu efecte dramatice asupra oraşului Cluj-Napoca.

1

Biserica catolică revendică sediul Univertăţii Babeş-Bolyai din străzile Universităţii nr.7-9, Kogălniceanu nr.1 şi 2, dar şi sediul Facultăţii de Litere a acestei universităţi din strada Horea nr.31

Este vorba de solicitări de restituiri, în mare parte, de clădiri monumente istorice, multe sedii de şcoli, licee, grădiniţe, clinici medicale, chiar şi proprietăţi ale Universităţii Babeş -Bolyai, dar şi terenuri intravilane. Trebuie precizat că o parte din aceste imobile au fost deja restituite, unele se află in instanţă, alte urmează a fi restituite doar pe baza unei înţelegeri politice, odată cu intrarea UDMR la guvernare. În unele cazuri ar trebui sesizată Curtea Constituţională pentru a da o soluţie privind legalitatea unor retrocedări către cultele religioase a unor instituţii de învăţământ public (grădiniţe, şcoli, licee, colegii, universităţi), care apoi sunt transformate în şcoli cu predare în limba maghiară, sub oblăduirea bisericilor maghiare. Unde există oare separarea statului de biserică, aşa cum se prevede în Constituţia României? Peste 60 de imobile, cerute de catolici Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-Iulia a depus la Primăria Cluj-Napoca cereri de retrocedări a peste 60 de imobile şi terenuri situate în capitala Transilvaniei, cele mai multe situate în centrul oraşului. Această instituţie religioasă maghiară s-a autointitulat moştenitoarea bunurilor deţinute în perioada interbelică de cultul catolic din Ardeal (nu ştim pe ce considerente o instanţă din Miercurea Ciuc i-a recunoscut acest drept). În virtutea acestui drept, Arhiepiscopia de Alba Iulia cere retrocedarea unui număr mare de clădiri din Cluj-Napoca, fiind vorba despre spaţii deţinute de Universitatea Babes-Bolyai, licee, biblioteci, grădiniţe, hoteluri, cămine de bătrâni, şcoli pentru persoane defavorizate, terenuri şi apartamente.

Nu au obţinut divizarea Universităţii Babeş-Bolyai (deoarece evreo-maghiarul Andrei Marga a lucrat tot pentru cauza ungurimii in mandetele lui nenumarate de rector nefacand altceva decat sa revendice, vorba vine, pentru UBB, cat mai multe imobile si terenuri, pe care acum ungurii sa le ia la pachet) Ungurii au obtinut su alte clădiri ale prestigioasei şcoli româneşti. Biserica catolică revendică sediul Univertăţii Babeş-Bolyai din străzile Universităţii nr.7-9, Kogălniceanu nr.1 şi 2, dar şi sediul Facultăţii de Litere a acestei universităţi din strada Horea nr.31. Arhiepiscopia Romano-catolică a depus cereri de revendicare a sediilor unor licee cu renume în Cluj-Napoca, unde studiază atât elevi maghiari, cât şi români şi germani , fiind vorba despre instituţii multiculturale. Astfel, sunt cerute liceele de muzică, S. Toduţă, de coregrafie, liceul romano-catolic, un teren aparţinând liceului Anghel Saligny şi Şcoala ajutătoare nr.1. Până acum, a fost retrodecedată în natură Şcoala ajutătoare nr.1. De asemenea, sunt revendicate biblioteca Octavian Goga, şcoala “Bob”, Clinica de neurologie şi psihiatrie din str. Pasteur nr.3-7, Căminul de bătrâni din bdul 21 decembrie nr 136-138, Hotelul Melody din str Piaţa unirii nr.29. De asemenea, biserica catolică maghiară solicită retrocedarea a numeroase terenuri intravilane, administrate de Camera Agricolă, cu valoare financiară foarte mare. Astfel, potrivit tabelului de la primăria Cluj-Napoca, cultul maghiar a depus cereri de restituire pentru terenuri La Vale nr. 4, în str. Uliului (Vulturului), La Dealul Steluţei, la Drum la Dealul Steluţei, La faţa din Valea Chintăului, casă şi teren La Dealul Steluţei, La Faţa de la Coada Teleacului, în Colonia Breaza, La Pietroasa, La Mirişte, La Gela, La Dosul de la Coada Teleacului, La Valea Treia. Reformaţii vor grădiniţele din Cluj Parohia şi Eparhia Reformată Maghiară au depus cereri de retrocedare, în special pentru sedii ale instituţiilor de învăţământ: grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci, sedii ale unor clinici medicale, hoteluri. Astfel, cultul maghiar a revendicat grădiniţele nr.42, nr.21, nr.43, nr. 46 „Bambi”, nr. 57. În mare parte, toate aceste imobile au fost retrocedate, iar copiiui mutaţi în alte grădiniţe. Eparhia Reformată a revendicat şi a primit integral Liceul Emil Racoviţă, inclusiv terenul aferent, fiind retrocedate şi liceele forestier şi Apaczai. Eparhia a cerut şi internatul Liceului Gheorghe Şincai, nefiind restituit, încă. În schimb, liceul Şincai cu predare în limba română şi maghiară a fost retrocedat acestui cult, care l-a transformat în liceul reformat, cu predare exclusiv în limba maghiară.

1

Acelaşi cult a depus cerere de restituire pentru clinica de pediatrie din strada Câmpeni nr.2-4, pentru Policlinica CFR, dar şi pentru Staţia de salvare din strada Horea nr.55. O adevărată controversă a iscat retrocedarea către Colegiul Reformat de la Debreţin a Hotelului Continental, hotel ce a fost revendicat şi de Eparhia Reformată din Ardeal. Oare cum a putut fi restituit un imobil de pe teritoriul românesc unei biserici dintr-o altă ţară? Oare procurorii DNA nu au habar de acest lucru? O fundaţie revendică în numele comunităţii evreieşti De asemenea, multe clădiri din Cluj-Napoca sunt revendicate de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, prin intermediul Fundaţiei Caritatea. Nu ştim cum poate avea o fundaţie calitatea procesuală pentru a solicita retrocedarea unor imobile, dar ştim sigur că unele au fost deja restituite. De exemplu, această fundaţie a cerut Şcoala de Muzică şi a primit-o, a solicitat o grădiniţă din str. Horea nr. 21 şi a primit-o. A mai făcut cereri de retrocedare pentru sediul unei clinici medicale din strada Iaşilor nr. 16, dar şi a unor imobile din străzile Someşului nr.30, Braşov, nr 32, str. Constanţa nr.12, Traian Vuia, nr 6-8-10, Oţetului nr.3, Andrei Şaguna nr. 28-30. Greco-catolicii sunt refuzaţi Multe cereri de retrocedare au făcut şi reprezentanţii bisericii greco-catolice, dar în mare parte au fost respinse, mai ales din cauza conflictelor existente cu biserica ortodoxă. Spre exemplu, a cerut Casa parohială din strada Războieni, nr 21, dar cererea a fost respinsă pe motiv că imobilul se află în proprietatea bisericii ortodoxe. De asemenea, nu au fost acceptate solicitările pentru imobilul din str Avram Iancu nr.44-46, unde funcţionează un dispensar sportiv, pentru clădirea Conservatorului G. Dima, a seminarului liceal I. Micu, pentru două clădiri din strada Eroilor, nr 10, si strada Napoca nr.6, declarate monument istoric. În concluzie, trebuie precizat că nu suntem împotriva retrocedărilor, fiind vorba despre un act de dreptate în faţa abuzurilor regimului comunist, dar autorităţile trebuie să ţină cont de interesul public când este vorba despre retrocedări de clădiri monument istoric, de şcoli ( grădiniţe, licee, colegii, facultăţi), unde învaţă copiii români indiferent de naţionalitate (care au fost ridicate din fonduri publice în perioada regimului habsburgic, austro-ungar sau românesc). Alungarea copiilor români din şcolile publice unde au învăţat pentru a fi retrocedate bisericilor maghiare nu poate fi considerat un act de dreptate, ci este vorba de o altă formă de abuz, îndreptată împotriva elevilor români, care sunt despărţiti, în mod forţat de colegii lor maghiari. De asemenea, poate fi pusă sub semnul întrebării constituţionalitatea desfiinţării unor instituţii publice de învăţământ, ca urmare a restituirii clădirilor acestor culte religioase, pentru a fi transformate în şcoli cu predare exclusiv în limba maghiară.

1

În aceste cazuri, învăţâmântul public din sânul comunităţii maghiare este controlat de biserică, total neconstituţional, deoarece în legea fundamentală s-a statuat principiul separării bisericii de stat.

stiri-extreme.ro

Călugăr al lavrei Alexandru Nevskii speră la “un dialog practic” cu papistaşii

1

Ieromonahul Pimen într-un veşmînt modern lîngă pristolul la fel de modern în catedrala Sf. Teodor, oraşul St. Petersburg.

Radio Vatican anunţă că în data de 13 iulie moaştele Sf. Nicolae au fost aduse din Moscova în St. Petersburg, în catedrala Sfintei Treimi, lavra Alexandru Nevskii. Amintit faptul că moaştele Sf. Nicolae făcătorul de minuni se află în oraşul italian Bari, în biserica unei mănăstiri dominicane. Acordul privitor pelerinajul la moaştele sf. Nicolae a fost semnat în timpul întrevederii dintre papa Francisc şi patriarhul Chiril în Cuba.

Relatează ieromonahul Pimen (Şevchenko) – unul din preoţii care slujesc în lavra Alexandru Nevskii:

“Suntem foarte recunoscători catolicilor, îndeosebi arhiepiscopului Francisc din oraşul Bari, pentru că ne-a dat posibilitatea închinării la sfintele moaşte ale Sf. Nicolae. Faţa de creştinii occidentali ne leagă foarte mulţi sfinţi pînă la schisma din 1054, şi desigur că unul din cei mai cinstiţi sfinţi este Sf. Nicolae făcătorul de minuni, pe care ambele biserici îl cinstim în mod egal. Desigur, noi suntem foarte recunoscători catolicilor pentru că ne primesc întotdeauna cu dragoste la acei sfinţi moaştele cărora se află la ei. Iar faptul că aceste moaşte acum sunt aduse şi în Rusia, reprezintă un gest al unor relaţii bune, un dialog sănătos, pe care noi sperăm să îl continuăm, să îl îmbunătăţim şi să îl punem în practică.”

aparatorul.md

Ucraina. A fost scoasă la licitaţie o biserică din oraşul Kropivintskii

1

Preţul de pornire al “subiectului de ipotecare” e de 1,865 mln hrivne.

Biserica Adormirea Maicii Domnului care aparţine de Biserica Ortodoxă Ucraineană (Patriarhia Ortodoxă Rusă), din or. Kropovintskii, a fost scoasă spre vînzare într-o licitaţie on-line СЕТАМ (Sistemul on-line de comercializare a bunurilor sechestrate), ne anunţa biz.censor.net.ua.
După cum se menţionează în informaţia despre licitaţie, încăperea nerezidenţială unde se află biserica, e pusă sub sechestru în conformitate cu decizia instanţei de judecată, cu privire la neplata contractului ipotecar.

Licitaţia e programată pentru data de 16 august 2017.

Biserica Adormirii Maicii Domnului a fost construită de enoriaşii Patriarhiei Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Ortodoxă Rusă) în anii 2008 – 2010, avînd sediu temporar în încăperea fostei case de cultură din parcul A.P. Kryuchkov. În anul 2014, enoriaşii au finisat construcţia noii biserici, în care au loc slujbe religioase.

aparatorul.md

Această prezentare necesită JavaScript.

Acela e duşmanul Ortodoxiei. Nepăsarea noastră ne dărâmă pe noi! Suntem cei de pe urmă. Nu poate să fie vreodată creştin acela care zice: „Nu vorbi pentru apărarea Ortodoxiei!” – Staretul Dionisie de la Colciu, Muntele Athos

1

Ei ajută să se refacă Sfântul Munte, material, cultural, după înţelepciunea lumii acesteia, dar lucrul acesta slăbeşte duhovniceşte Athosul.

Părinte, ia exemplu de aici, de la „drepturile omului”. Prin astea conducătorii omenirii hotărăsc, cu desăvârşire, ca să fie împărăţia lui Antihrist. Vasăzică, ei nu-s contra idolilor, contra altor religii care nu-L au pe Dumnezeu; sunt contra lui Hristos. Vezi?
Antihrist asta urmăreşte, să distrugă cu desăvârşire împărăţia Mântuitorului Hristos. Lucrarea antihristică se unelteşte, aceea. Şi toate astea, banii, miliardele, aşa se dă de înţeles, de asta se dau, ca să mânjească pe toţi, să le închidă ochii la toţi, ca să ne fie împărăţia lui Antihrist cu pace, să nu se găsească contrari. Vezi, cu aşa meşteşug se lucrează.
Ş-acuma, pe baza aceea, şi dintre călugării din Sfântul Munte sunt unii care au ajuns să spună: „Ce, cine o iscat aşa, că 666 îi pecetea lui Antihrist?” Şi doară ştiu toţi, tot creştinul ortodox ştie ce-i cu 666, de la Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu. (2003)

Americanii au făcut războiul ăsta, le-o fost frică că acela, Saddam, are bombe atomice. Da’ ei toţi au, şi America şi alţii… Şi o să se găsească un zăpăcit să arunce o bombă de cele rele, şi ceilalţi o să zică: „Da’ ce, măi, ia să dăm şi noi!”
Şi-aşa se dă de înţeles că o să fie: după cum primul potop o fost de la Dumnezeu, cu apă, potopul al doilea oamenii o să-l facă, cu răutatea lor, şi o să fie cu foc. Aşa zic Sfinţii Părinţi, aşa zice Scriptura.
Şi vezi că la primul potop, atuncea când a fost cu apă, Dumnezeu l-a pus pe Noe să spună lumii: „Oameni ai lui Dumnezeu, o să vină potopul!” Da’ ei ziceau: „Măi, ăsta-i nebun”. El o început să facă corabia şi mulţi ani o lucrat la ea. Toată lumea l-o văzut, da’ zicea că-i nebun, fiindcă o trecut mulţi ani şi făcea corabia pe Munţii Ararat, pe muntele cel mai înalt, un loc cu totul nepotrivit. Pe atuncea nu erau înlesnirile care sunt acuma, că astăzi s-ar face corabia în câteva ceasuri. Da’ Noe o făcut-o aşa după cum i-o proorocit Dumnezeu: „Aşa s-o faci, aşa de lungă, aşa de lată, aşa de înaltă”. O făcut aşa Dumnezeu ca să vadă lumea, să aibă oamenii vreme să se pocăiască. Da’ ei nu s-au pocăit.(2003)
Incă de la începutul creştinătăţii, însuşi Sfântul Ioan Botezătorul a propovăduit: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia Cerurilor!” încă de atuncea. Adică, cel mai important lucru pentru fiecare dintre noi este să ne pocăim. Să nu zicem că „o să mai trăiesc” sau cutare… ,Astăzi de veţi auzi glasul Domnului, să nu vă învârtoşaţi inimile, să vă pocăiţi”.
Mai cu seamă cum e acuma – s-a apropiat împărăţia lui Antihrist şi sunt atât de multe ispite, şi atâţia duşmani mari are Ortodoxia – , nu ne rămâne altceva decât să ne pocăim. Tot ce-am făcut în viaţa noastră, neapărat să ne ducem să ne spovedim la părintele duhovnicesc şi îl va lumina harul Sfântului Duh să ne spună ce să facem ca să ne putem mântui.
În ceea ce te va găsi moartea, cum te va găsi moartea,scrie Sfânta Carte, într-aceea te va judeca Dumnezeu. De aceea, să fim totdeauna pregătiţi, că vedeţi, fiindcă s-a apropiat împărăţia lui Antihrist, cu mare răutate s-a pornit stăpânitorul lumii acesteia ca să pună pecetea lui Antihrist pe fiecare dintre creştini. Pecetea 666 înseamnă că eşti contra lui Hristos, de aceea i se zice Antihrist. De aceea nu poţi
să te îndreptezi, să spui că „zic ei aşa, dar eu cred în Hristos”. Dacă crezi în Hristos, să nu primeşti pecetea să ţi-o pună pe frunte şi pe mână. Dar mai întâi o să ţi-o pună pe buletin şi după aceea merg înainte, că aşa o devenit timpurile.
Lucrurile astea le-a spus Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu încă de la începutul creştinătăţii.
Acuma le vedem şi noi, care toată viaţa noastră am citit despre Antihrist, că vine şi face cutare. Şi am citit ceea ce a scris Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu în Apocalipsa, da’ acuma le vedem cu ochii.Vedeţi, organizaţia asta care uneşte toată Europa la un loc, de-acuma orice zic conducătorii ei, aceea trebuie să se facă. Vezi? Conducătorii din fiecare ţară nu mai pot face ce vor ei, decât ceea ce li se
ordonă de acolo, de la direcţia care conduce Europa.
De aceea, noi, creştinii, trebuie să fim pregătiţi şi să facem răbdare, să ne rugăm la Dumnezeu. Nu ne lipseşte altceva decât să ne rugăm la Dumnezeu să ne lumineze mintea, nu numai nouă, ci şi conducătorilor Bisericii. Că şi conducătorii Bisericii sunt oameni şi de multe ori alunecă şi ei, cu toate că sunt oameni culţi, oameni învăţaţi în ţări străine. Dar, de multe ori, asta mai mult i-a păgubit decât le-a folosit, fiindcă noi, ortodocşii, ca drept-creştini, dacă căutăm să învăţăm de la cei ce nu sunt ortodocşi, atuncea o să avem pagubă, după cum se vede. De aceea, să ne rugăm la Dumnezeu să-i lumineze şi pe acei care conduc Ortodoxia, să nu accepte ceea ce nu-i plăcut lui Dumnezeu. Şi vezi? Aceia care sunt
într-adevăr ierarhi n-o să accepte ceea ce se va spune contra Ortodoxiei şi vor avea probleme cu autorităţile, că autorităţile, toate, sunt contra lui Hristos.
Noi suntem datori ca sângele nostru să-l vărsăm ca să apărăm Ortodoxia. Doară sunt zeci de milioane de mucenici care şi-au vărsat sângele în timpurile acestea şi nu s-o cruţat pe sine, şi aşa au sfinţit Ortodoxia. Iar nouă, acuma, să ne fie ruşine să spunem că noi suntem adevăraţii creştini fiindcă se supără conducătorii lumii acesteia? Nu poate să fie vreodată creştin acela care să zică: „Nu vorbi pentru apărarea Ortodoxiei!” Acela e duşmanul Ortodoxiei. Dacă sunt şi arhierei de acest fel, înseamnă că s-au îmbrăcat, cum scrie la Sfânta Evanghelie, în haine de oaie. Vasăzică ei, ca şi conducători, sunt îmbrăcaţi în piei de oaie, dar înăuntru sunt lupi răpitori. Aceia-s cei mai primejdioşi. De aceea, de la început am spus că să ne rugăm să ne lumineze Dumnezeu şi pe noi, şi pe conducătorii Bisericii.
Aici, în Sfântul Munte, erau înainte mănăstiri mici, cum sunt astăzi chiliile, unele mai mari, altele mai mici, şi le zicea „monidriu”. Acolo se adunau cinci, zece, douăzeci de părinţi foarte apropiaţi de Dumnezeu. Chiar aproape de noi, aici, într-o parte, este un monidriu vechi tare, unde stareţul era tare apropiat de Dumnezeu şi vedea duhurile răutăţii cum se adunau şi vorbeau cum să distrugă omenirea, ce greutăţi să aducă Sfântului Munte, şi el le auzea. Eh, făcea rugăciune, fugeau duhurile, dar într-o bună zi conducătorul dracilor acelora mergea pe acolo pe la mănăstirea lui, monidriul Faraklou, aşa avea numele. Mergea cu nişte căpestre pe cap, pe umăr.
Părintele ăsta, stareţul, îl vede şi îi zice:

– „Vezi, dacă eşti drac, eşti mincinos şi eşti şi nebun”.

– „Da’ de ce-s nebun?”

– „Ei, ce umbli tu acuma cu căpestrele pe mână?”
„Ei, păi tu nu ştii”, îi răspunde diavolul, „dar căpestrele astea le iau, le am ca să le pun. Uite, ăsta care-i mai frumos, e pentru împăratu’. Da’ ăsta care-i mai aşa, e pentru prim-ministru. Aista-i pentru conducătorii Bisericii: patriarhi, arhierei şi cutare”… şi avea multe şi tot îi spunea el…

Da’ stareţul acela îi zice:

– „Vezi, tot mincinos eşti tu. Eşti un mincinos”.

– „Da’ de ce-s mincinos?”

– „Da’ pentru mine care-i? Unde-i?”
„Hă, hă, părinte, păi tu, dacă eu pun căpestrele pe capul conducătorilor, tu vii în urma lor jucând de bucurie, «că aşa o zis prim-ministrul, aşa o zis împăratul, aşa o zis şi episcopul… Ce zice el! Ce ştiu eu? Eu îs prost, neştiutor»… Şi de aceea mă osârduiesc eu – încă de atuncea, de mulţi ani – să-i înşel pe conducători, adică să mă asculte pe mine. Şi, dacă le pun căpăstrul în cap, eu îi duc unde vreau, ca pe
nişte dobitoci.”

Şi vezi, s-o descoperit de atâta amar de ani din urmă, s-o găsit un manuscris de la mănăstire cu ce-o văzut părintele stareţ de la Faraklou. Şi uite, s-ar putea spune că în timpurile noastre s-o îndeplinit lucrurile astea. Că, dacă şi conducătorii Bisericii şi conducătorii ţării nu-s pentru naţiune şi nu-s pentru Biserică, se dă de înţeles că ascultă de stăpânitorii lumii acesteia, nu-i aşa? […]
Acuma, fiindcă sunt timpurile aşa de critice, nu ne rămâne altceva decât să ne rugăm zi şi noapte la Dumnezeu ca să ne lumineze şi pe noi şi pe conducători, să nu facă greşeala să ne ducă pe cărarea răutăţii, pe drumul lui Antihrist. N-avem altceva ce face noi – după ideea mea vorbesc – decât să ne rugăm la Dumnezeu să le lumineze mintea conducătorilor lumii şi ai Bisericii, ca să nu ne înşele cu ideile
lor cele nepotrivite şi să pierdem dorinţa noastră pe care toată viaţa am avut-o şi o avem pentru a căpăta veşnicia.(2003)
Dacă vezi, dacă eşti convins că cel care te conduce e pricinuitorul distrugerii sufletului tău, trebuie să-l asculţi?! Dar prima dată trebuie să te convingi că aşa stau lucrurile. Bineînţeles, chestiunile politice nu ne interesează, e treaba conducerii politice, dar, dacă vezi că te atacă şi sufleteşte şi Biserica o distruge,
suntem datori să arătăm că suntem creştini, români şi ortodocşi. Aşa trebuie să ne arătăm.
De aceea atâtea zeci de milioane de creştini şi-au vărsat sângele, pentru ideea asta. Ei sunt acum în raiul desfătării şi ne rugăm ziua şi noaptea la dânşii ca prin rugăciunile lor să ne lumineze Dumnezeu ca să căpătăm împărăţia Cerurilor.
Dar să nu fim laşi, să nu zicem: „Nu-i nimica aceea şi nu-i nimica cealaltă”. Nu! Odată ce suntem creştini, de mici copii, ne-a învrednicit Dumnezeu să ştim, puţin, mult, ceea ce ne vatămă; ştim drumul adevărat pe care trebuie să călătorim ca să putem căpăta împărăţia Cerurilor. Fiecare, cât îl luminează Dumnezeu, cu înţelepciunea pe care i-a dat-o harul Sfântului Duh, să nu se îndepărteze de creştinătate, de Hristos şi de Biserica Ortodoxă. N-ai altceva ce învăţa decât ce ne învaţă Biserica noastră Ortodoxă, alta nu este. Şi, mult, puţin, ne luminează Dumnezeu, pentru că de mici copii am fost la biserică şi am auzit cuvintele pe care ni le spuneau preoţii şi ştim, n-avem cuvânt de îndreptare că nu ştim. Vezi? Şi despre Antihrist, încă de mici copii, am auzit şi am citit că o să vină timpurile lui. Şi uite, a venit acuma timpul. (2003)

Suntem în timpurile din urmă, după toate proorociile Proorocilor şi ale Sfinţilor Apostoli. Toţi spun într-o conglăsuire că în al VlII-lea veac o să fie mare greutate, mare depărtare de adevăr, la stânga, de la Dumnezeu la cele lumeşti. Sunt mulţi cei care se depărtează de Adevăr… Adevărul este Ortodoxia,Adevărul este mântuirea, Adevărul este Mântuitorul Hristos. Dacă te-ai depărtat de drumul acesta, de-acuma te-ai depărtat de Dumnezeu.
Sfinţii Părinţi spun că în timpurile acestea este venirea lui Antihrist, şi de aceea proorocii lui Antihrist se osârduiesc să îngenuncheze Ortodoxia, cu orânduielile lor şi cu modele lor, ca să nu mai ştii că eşti creştin-ortodox. Hotărârile celor şapte Soboare Ecumenice, care s-au făcut pentru îndreptarea Ortodoxiei, toate sunt binecuvântate de Dumnezeu şi, dacă le respectăm, avem har dumnezeiesc. Dacă
nu le respectăm, ne dărâmăm singuri, nu ştim în ce credem. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu ni se pară grele legile Bisericii. Sunt cele mai uşoare!
Dar noi ne aplecăm spre ce ne zic ideile noastre, patimile noastre, care vin de la diavolul. Toate patimile omului sunt de la Satana, că el caută în tot felul, veşnic, să ne dărâme, să ne depărteze de Dumnezeu, ca să nu putem căpăta împărăţia Cerurilor. Şi atuncea e vai de capul nostru, căci cu toate că am cunoscut drumul cel mai adevărat, drumul cel mai apropiat de mântuirea sufletelor noastre, ne
slăbănogim – ni se par grele legile Bisericii, legile Ortodoxiei, orânduielile cele frumoase ale Ortodoxiei, şi ne dăm la stânga, adică după lumea aceasta. Lumea aceasta în cel rău zace. Putem cunoaşte cu toţii că adevărul aşa este – lumea aceasta în cel rău zace.
Omul nu este numai cât trăieşte, viaţa nu înseamnă numai să trăieşti bine în lumea asta. Adică, dorinţa şi fericirea tuturor este să putem căpăta viaţa cea de după moarte, că omul nu moare; numai se desparte sufletul de trup şi omul trăieşte veşnic. De aceea trebuie să ne osârduim cât putem, că Bunul
Dumnezeu veşnic ne este de ajutor, dar nepăsarea noastră ne dărâmă pe noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu să cerem milă, milă de la Dumnezeu, că omu-i neputincios. Omu-i neputincios… (2003)

Răbdare! Răbdare, că noi suntem în al VIII-lea veac şi acuma progresează numai răutatea. Conducătorii s-au pus de acord ca să dărâme tot ce-i bun şi să aducă în faţa omenirii tot ce-i rău. După ideile lor zic că-i bine aşa. Vin cu „Drepturile omului”! Drepturile omului, adică omul are dreptul să facă orice fărădelege pe faţa pământului, că aşa doreşte el, că „aşa am dreptul”. Ca să nu mai fie nici o
ordine, să nu zică nimeni: „Măi, lucrul ăsta nu-i bun!”
Biserica are hotar pus de Sfinţii Părinţi ai celor şapte Soboare Ecumenice că orice păcat trebuie pedepsit, trebuie îndreptat. Asta-i adevărul. Dar nu! Acuma aşa zice lumea: „Orice vreau eu, aceea-i bun.” Vezi?
Până acolo s-a ajuns, cu hotărâre de la conducătorii Uniunii Europene, că se căsătoreşte bărbat cu bărbat. Cică „aşa trebuie! Aşa doresc eu şi nu poate nimeni să-mi zică ceva.” Atâta sumedenie de exemple avem de la Sodoma şi Gomora, te înfricoşezi numai când vezi cum arată încă locul acela, şi ei spun: „Nu! Am dreptul să fac aşa!” Adică voit tu te uneşti cu Satana. Adevărat tu te uneşti cu el contra lui Dumnezeu, lucrezi ce şi cât poţi contra lui Dumnezeu. Fiindcă vine împărăţia lui Antihrist, de asta se întâmplă aşa. (2003)

Degeaba oi spune eu că-i bun lucrul cutare sau cutare… Să vedem, cine te ascultă? Dacă ierarhul zice altfel, ceilalţi toţi o să-ţi spună: „Auzi, ierarhul a spus că nu-i bine”. Până când o să vină ierarhul şi-o să spună: „Dar ce mai trebuie să faci cruce? Ajunge să te gândeşti la ea”. Adică asta e lucrare satanică; de aceea se osârduieşte ispititorul, ca pe conducători să-i înşele, ca pe conducători să-i dobândească după înşelăciunea lui.
Eh, noi să facem răbdare, că se apropie timpurile cele mai critice. Să facem răbdare şi să ne pregătim, mai cu seamă noi, poporul român. (2003)
Trebuie băgare de seamă şi ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze mintea, că acuma conducătorii omenirii ascultă de vrăjmaşul. Auzi dumneata, nu s-o pomenit nici în poveşti de mii de mii de ani ca omul să-şi facă toate patimile ce le doreşte şi să nu fie pedepsit şi să nu fie certat de nimeni! „Ce vreau, fac!” Auzi dumneata?! împărăţia lui Antihrist s-a apropiat, de aceea e aşa. […] Aşa de mult progresează răutatea Satanei în sufletul omului că se socoteşte pe sine că-i drept, orice fărădelegi ar fi făcut, după cum fac acuma conducătorii omenirii. Cele mai mari fărădelegi de pe faţa pământului, cică ai dreptul să le faci. Suntem cei de pe urmă. Dacă suntem în al VIII-lea veac, puteţi să vă gândiţi că suntem cei mai de pe urmă.
Sfinţii Părinţi aşa spun, că în al VIII-lea veac o să se strice rău creştinătatea, o să devină călugării ca mirenii. Ucenicul Cuviosului care o zis cuvântul ăsta l-o

– „Păi mirenii cum o să fie?”

– „Mirenii o să fie ca dracii, ca ispitele”. Vezi? Şi încet, încet, vedem cu ochii noştri că aşa e. Şi partea femeiască şi partea bărbătească umblă fără nici o ruşine cu fel de fel de mode prin mijlocul oraşelor. Fără nici o ruşine!
Dar acuma, când s-o declarat Dreptul Omului să fie liber de orice oprelişte? Puteţi să vă închipuiţi unde o să ajungă omenirea… De aceea, trebuie băgare de seamă. Noi avem destule învăţături şi drumul mântuirii fiecăruia dintre noi este deschis şi foarte lesnicios de urmat, numai trebuie băgare de seamă.
Trebuie luare aminte.

(Conv. cu studenţi români)”

Starețul Dionisie — Lumea în vremurile de pe urmă — vol. II

logos.md

Stareţul Mănăstirii Prislop, părintele Celestin, eliberat din funcţie după ce a fost acuzat că este homosexual

1

Părintele Celestin, stareţul Mănăstirii Prislop din Maramureş, a fost eliberat din funcţie după ce în spaţiul public a apărut o conversaţie pe care a avut-o cu un fost călugăr. Stareţul răspunde unor avansuri pe care i le face acesta. Este al treilea scandal sexual în care este implicată Biserica Ortodoxă, în mai puţin de o lună.
După discuţia fără perdea cu stareţul, fostul călugăr l-a reclamat la Episcopie, însă pentru că nu s-au luat măsuri, el a decis să facă totul public. Astfel, discuţia dintre cei doi a apărut şi în spaţiul public.
Reprezentanţii Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului arată că părintele Celestin, stareţul Mănăstirii Prislop a fost eliberat din funcţie, însă nu exclud posibilitatea unui curent tendenţios împotriva Bisericii.

„Ancheta e finalizată, stareţul a fost eliberat din funcţie şi pus la ascultare (la canon). El a fost deocamdată eliberat din funcţie, dar spunea că îl va da în judecată pe cel care l-a reclamat. Vom aştepta să vedem care va fi rezultatul”, a spus pr. Ştefan Cristian, purtătorul de cuvânt al Episcopiei.

„Trebuie să recunoaştem că nu există pădure fără uscături şi, din păcate, sunt astfel de cazuri şi în Biserică. Ele, punctual, se rezolvă, dar Biserica nu este nici serviciu secret, nu are nici detectivi particulari, iar până nu ne sunt semnalate situaţii clare, noi nu avem cum să luăm măsuri”, a mai spus el.

Pe de altă parte, reprezentantul Bisericii spune că nu este exlusă o acţiune tendenţioasă la adresa Bisericii.

„Sunt cazuri vechi, de 5-10 ani, de care se ştie, dar până acum nu au fost semnalate. Ne punem întebarea de ce. Poate dacă erau scoase la iveală atunci puteau fi rezolvate punctual dar sunt semnalate toate deodată, deci e clar că se doreşte să se lovească şi în instituţie”, a spus pr. Ştefan Cristian.

Este cel de-al treilea scandal sexual în care este implicată Biserica Ortodoxă, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu episcopul de Huşi în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu un tânăr, iar preotul cântăreţ Cristian Pomohaci a fost acuzat că are înclinaţii homosexuale.

adevarul.ro