Simbolistică ciudată pe sigla așa-zisului „Mare Sinod„ din Creta. Descriere apărută pe site-ul Mânăstirii Petru Vodă și eliminată între timp, la presiunea patriarhului, de către stareț

1

Sigla, folosită de tot mai multe situri oficiale ale Bisericilor Ortodoxe Autocefale, pentru a desemna Sinodul din Creta, nu are nicăieri desemnat autorul, nici exegeza. Sigla este formată din cîteva elemente uşor de înţeles. În interior se vede un tron nu descoperit, cum e învăţătura ortodoxă!, ci care acoperă nu se ştie exact ce învăţături (a se face diferenţa între simbolizarea apofatismului şi cea a ocultismului!).

Acest tron se aseamănă foarte mult cu o intrare nu se ştie în ce tunel întunecat şi înconjurat de un arc gotic, sugerînd nu funcţia împărătească a Trinităţii, Care Sfîntă Treime e complet absentă, ci pe cea a împărăţiei vizibile a cezarului. Pe acoperămîntul neliniştitor şade o Evanghelie strîmbă cu o cruce strîmbă – ori niciodată în iconografia ortodoxă nu există cruci strîmbe, ci numai drepte; crucile strîmbe sunt apanajul satanismului.
Pe crucea strîmbă şad două gheare ale unei păsări cu aripile handicapate, mimînd, pe de o parte, un porumbel ce nu poate zbura (un astfel de porumbel nu se va vedea niciodată în toată iconografia ortodoxă), iar pe de alta umbra siglei vechiului imperiu bizantin. Către tron duce un covoraş roşu şi o scăriţă, care nu simbolizează transcendenţa celui ce şade pe tron, ci dimpotrivă, o imanenţă adîncitoare în sens materialist şi idolatru.
Pe bună dreptate, neincluse în interior, ci aşezate în exterior sunt singurele cruci drepte, în număr de 14, nu 12, nu 7, nu 3, cum ar fi fost ortodox, ci 14, care simbolizează cele 14 voturi ale singurilor participanţi la Sinod ale căror voturi vor conta, anume ale celor 14 patriarhi. Este profund regretabil că reprezentanţii Bisericii Ortodoxe folosesc asemenea sigle eterodoxe, care ilustrează atît reaua credinţă a creatorilor acestui design, cît şi orbia duhovnicească a celor ce au adoptat-o.

(descriere apărută pe site-ul Petru Vodă, eliminată între timp la cererea patriarhului către stareț)

Alte simboluri oculte pot fi recunoscute în descrierea de mai jos:

1

sursa

Reclame